Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep Jubilerski JAST

Dotyczący zakupów dokonanych do dnia 2014-12-24

 

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy „Sklep Jubilerski JAST” prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Właścicielem Sklepu jest: Jast Firma Jubilerska Janusz Studencki. z siedzibą wKraków,Topolowa 19/2, wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 51501 wydany przez Prezydenta Miasta Krakowa, NIP: 6790025108, Regon: 350528299, tel+48124293370, adres email: jast@jast.pl.

3. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

4. Na towar zakupiony w naszym sklepie wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT(w zależności od preferencji klienta).

5. Każdy wyrób z brylantami posiada certyfikat.

6.. Wszystkie towary objęte są gwarancją producenta w okresie 24 miesięcy od dnia zakupu.

7. Wszystkie produkty złote w sklepie posiadają próbę 585 (14kr), srebrne – próbę 925 i odpowiednie oznaczenie Okręgowego Urzędu Probierczego oraz imiennik producenta.

8. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w naszej ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania promocji na stronie sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,

b) przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta,

c) płatności.pl – płatności są realizowane za pośrednictwem serwisu PayU

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

3. Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera/listonosza z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.

§5

Reklamacje

 1. Jeżeli po przyjęciu towaru przez Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową, Kupujący może:
  1. jeżeli Kupujący jest konsumentem – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego)
  2. jeżeli Kupujący nie jest konsumentem – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny)
 2. Transport reklamowanych towarów, rękojmi bądź niezgodności z umową, odbywa się na zlecenie i koszt Sprzedającego za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty polskiej.
 3. Szczegółowe zasady realizacji przez Kupujących będących konsumentami uprawnień z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową określa ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny. W przypadku skorzystania z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając stosowne oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą na adres: : Jast Firma Jubilerska Janusz Studencki, ul.Topolowa 19/2, Krakówmoże to także zrobić drogą mailową na adres jast@jast.pl.
 2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący będący konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Kupującemu będącemu konsumentem w przypadku zakupu towaru o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia dojścia do Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
 5. W tym samym terminie Kupujący zobowiązany jest zwrócić zakupiony towar Sprzedawcy.

§7 

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

4. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do Głównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

§8

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (logo firmy, zdjęcia oraz wzory biżuterii stanowią własność firmy i są chronione prawem autorskim) bez pisemnej zgody właściciela.